Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Đến 16h00 ngày 30/7/2020)

30/07/2020

A.TÌNH HÌNH DCH BNH TRÊN TH GII VÀ TI VIT NAM

1. Trên thế giới: Tính đến 15 giờ 00 ngày 30/7/2020, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 17.201.277 người mắc; 670.454 người tử vong.

2. Tại Việt Nam: Ghi nhận 459 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 37 tỉnh/thành phố, hiện có 369 trường hợp điều trị khỏi, 90 trường hợp đang điều trị, 0 trường hợp tử vong.

B. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

I. Tình hình chung

- Tổng số trường hợp dương tính trên địa bàn tỉnh: 12.

- Tổng số trường hợp nghi ngờ: 186.

- Tổng số trường hợp được theo dõi, giám sát: 11.138 (tăng 274 trường hợp).

- Tổng số trường hợp nhập cảnh được theo dõi tại tỉnh: 1.969 (tăng 06 trường hợp).

- Tổng số các trường hợp liên quan đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam: 3.121 (tăng 268 trường hợp).

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 5.381 (19 mẫu dương tính; 5.335 mẫu âm tính; 27 mẫu chờ kết quả xét nghiệm).

- Tổng số mẫu xét nghiệm mới: 19 (tăng 19 mẫu).

- Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh: 2.935 (cách ly tập trung, tự nguyện: 08; tại cơ sở y tế: 39; cách ly tại nhà: 2.888).

II. Tổng hợp tình hình cụ thể

1. Các trường hợp dương tính

- Tổng số ca phát hiện mới: 0.

- Tổng số các trường hợp dương tính trên địa bàn tỉnh: 12 (Bình Xuyên: 09; Tam Đảo: 01; Tam Dương: 02). Trong đó:

+ 12/12 trường hợp đã điều trị khỏi. Hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định.

- Từ ngày 04/4/2020 đến nay không ghi nhận ca nhiễm mới.

2. Các trường hợp bệnh nghi ngờ

- Số trường hợp nghi ngờ mới phát hiện: 0.

- Tổng số các trường hợp nghi ngờ: 186.

- Số trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm: 186 (âm tính: 186).

3. Các trường hợp nhập cảnh

- Số trường hợp nhập cảnh mới trong ngày: 06 trường hợp.

- Tổng số các trường hợp được theo dõi, cách ly tích lỹ cộng dồn: 1.969 trường hợp. Trong đó:

+ 08 trường hợp đang cách ly tập trung, tự nguyện (quốc tịch: 02 Nhật Bản; 06 Trung Quốc)

+ 1961 trường hợp kết thúc cách ly y tế.

- Tổng số mẫu xét nghiệm tích lỹ cộng dồn: 2.223 mẫu (tăng 06 mẫu). Trong đó:

+ Số mẫu dương tính không phải là người dân cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: 07 (không tăng).

+ Số mẫu xét nghiệm sàng lọc âm tính: 2.208.

+ Số mẫu chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc với SARS-CoV-2: 08 mẫu.

4. Các trường hợp liên quan đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố điều tra, giám sát, rà soát các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng trở về Vĩnh Phúc từ ngày 08/7/2020 đến ngày 30/7/2020: 3.121 trường hợp (Phúc Yên: 447, Tam Đảo: 183, Vĩnh Tường: 562, Yên Lạc: 386, Vĩnh Yên: 541, Sông Lô: 90, Lập Thạch: 257, Bình Xuyên: 278, Tam Dương: 377). Trong đó:

- Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 36/3121 trường hợp (17 âm tính; 19 chờ kết quả).

- Theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.888 trường hợp (đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 11/2.888 (11/11 âm tính).

- Cách ly tại cơ sở y tế: 39 trường hợp, trong đó:

+ 30 trường hợp đi từ Đà Nẵng (25/30 đã lấy mẫu xét nghiệm: 06 âm tính, 19 chờ kết quả).

+ 09 trường hợp người nhà của các trường hợp đi từ Đà Nẵng trở về địa phương.

- Kết thúc cách ly y tế: 194 trường hợp.

5. Tình hình cách ly y tế tại tỉnh

- Số trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại nhà: 2.888 trường hợp.

- Số trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở y tế: 39 trường hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 01; Bệnh viện Sản Nhi: 01; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên: 07; TTYT huyện Yên Lạc 02; TTYT thành phố Vĩnh Yên: 07; TTYT huyện Vĩnh Tường: 12; TTYT huyện Tam Dương: 03).

- Số trường hợp kết thúc cách ly y tế: 194 trường hợp.

- Số trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, tự nguyện: 08 trường hợp.

III. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh tiếp tục triển khai

 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và các trường hợp nhập cảnh vào cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đây là Báo cáo của BCĐ PCDB về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 16h00 ngày 30/7/2020./.

 

Các tin đã đưa ngày: