Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

30/07/2020

Thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 có chiều hướng phức tạp, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh là cao. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SYT ngày 28/7/2020 của Sở Y tế về việc triển khai công tác giám sát, điều tra, xác minh các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về địa bàn tỉnh của Ngành Y tế Vĩnh Phúc.

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện việc điều tra, rà soát, sàng lọc, xác minh bổ sung tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2020 trở lại đây đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ đó đề xuất phương án cách ly hợp lý, lấy mẫu làm xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng: Sốt, ho, khó thở,… cho cấp có thẩm quyền theo quy định; Hoàn thành việc điều tra, xác minh các đối tượng trên trước ngày 03/8/2020.

-  Đối với các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã trở về địa phương, thực hiện việc cách ly tập trung. Các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các thông báo khẩn của Bộ Y tế, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nói trên và lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp, kịp thời.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo danh sách, số lượng đối tượng điều tra với chính quyền địa phương và cấp trên theo quy định.

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện rà soát, điều tra, xác minh các trường hợp trên; Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra của các đơn vị gửi về Sở Y tế theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: