Thông báo: Sử dụng duy nhất số đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19

29/07/2020

Ngày 28/7/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4024/BYT-VPB1.

Theo đó, Bộ Y tế thông báo chỉ sử dụng duy nhất số đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095) để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: BBT Cổng TTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: