Về việc tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tạm thời tại các cơ sở KCB tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

31/03/2020

Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 30/3/2020, Sở Y tế có Văn bản số 615/SYT-NVYD về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (Sao gửi kèm theo Công văn này), theo đó các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn sẽ tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh từ 18 giờ 00 ngày 31/3/2020 đến khi có thông báo của Sở Y tế cho hoạt động trở lại (trừ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt).

Để công tác khám chữa bệnh của nhân dân vẫn được thực hiện, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Sở Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội các cấp và yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện như sau:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có thông báo, hướng dẫn người dân đến các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh theo phân tuyến chuyên môn để thực hiện khám chữa bệnh trong trường hợp cần thiết.

2. Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 615/SYT-NVYD ngày 30/3/2020 của Sở Y tế.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chi trả, thanh quyết toán cho người có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh theo quy định./.

Các tin đã đưa ngày: