Quản lý danh mục

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấpdo chủng mới của vi rút Corona và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Đến 15 giờ 00 ngày 14/02/2020)

14/02/2020

A. Tình hình dch bệnh trên địa bàn tnh

I. Tình hình chung

- Tổng số trường hợp dương tính: 11;

- Tổng số huyện có trường hợp dương tính: 03/9;

- Tổng số xã có trường hợp dương tính: 06/137;

- Tổng số trường hợp theo dõi, giám sát: 436 (nghi ngờ: 76; tiếp xúc gần: 360).

- Đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: 260 mẫu (dương tính: 08; âm tính: 109; chờ kết quả: 143).

II. Tổng hợp tình hình cụ thể

1. Số trường hợp dương tính: 11 (Bình Xuyên: 09; Tam Đảo: 01; Tam Dương: 01).

- Số trường hợp mắc mới trong ngày: 0

- Số trường hợp khỏi ra viện: 03.

2. Số trường hợp nghi ngờ

- Số trường hợp thêm mới trong ngày: 03

- Cộng dồn tổng số trường hợp nghi ngờ: 76

- Số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm: 74 (dương tính: 04; âm tính: 30; chờ kết quả: 40)

- Số trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi: 47.

3. Số trường hợp tiếp xúc gần

- Số trường hợp thêm mới trong ngày: 21

- Cộng dồn tổng số trường hợp tiếp xúc gần: 360

- Số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm: 186 (dương tính: 04; âm tính: 79; chờ kết quả: 103)

- Số trường hợp được cách ly, theo dõi trên 14 ngày: 219

4. Tình hình lấy mẫu xét nghiệm

Số mẫu xét nghiệm mới được lấy trong ngày: 04

5. Các trường hợp được cách ly và theo dõi tại khu cách ly tập trung và cơ sở cách ly điều trị:

- Trung tâm điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (Phòng khám đa khoa Quang Hà), huyện Bình Xuyên: 39

- Trường Quân sự tỉnh: 91.

II. Hoạt động phòng chống dịch bệnh tiếp tục triển khai

- Các thành viên BCĐ PCDB của tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn các huyện, thành phố;

- Tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời UBND tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tới các báo, đài để kịp thời cung cấp cho người dân; thường xuyên cập nhật các khuyến cáo và đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là Báo cáo nhanh của BCĐ PCDB về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 15 giờ 00 ngày 14/02/2020./.

Ban BTCTTĐT SYT

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: