Triển khai Phần mềm báo cáo thống kê về tổ chức và nhân lực y tế của Bộ Y tế

05/02/2020

Thực hiện Công văn số 191/BYT-TCCB ngày 14/01/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phần mềm báo cáo thống kê về tổ chức và nhân lực y tế. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Y tế về tổ chức và nhân lực ngành y tế toàn tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị triển khai Phần mềm thống kê, báo cáo về tổ chức, nhân lực y tế theo các nội dung sau:

1. Các đơn vị thực hiện nhập dữ liệu thống kê báo cáo về tổ chức và nhân lực y tế vào phần mềm tại đường dẫn http://nhanluc.tkyt.vn, sau khi đăng nhập thành công đề nghị đổi mật khẩu.

(Xem chi tiết trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hoặc xem video hướng dẫn tại địa chỉ: http://yte.gov.vn).

2. Số liệu báo cáo, thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2019.

3. Thời gian hoàn thành nhập dữ liệu: trước ngày 10/02/2020 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, mọi thắc mắc liên hệ phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) - đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến (Sđt: 0976.369.456) để được thống nhất giải quyết.

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo về Sở Y tế đúng thời gian quy định./.

Các tài liệu và biểu mẫu đơn vị tải tại link phía dưới:

http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/Lists/BieuMau/View_Detail.aspx?ItemID=58

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: