Quản lý danh mục

Công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

23/10/2019

Ngày 23/10/2019, Sở Y tế có ra Công văn số 1353/SYT-QLHNYD về việc công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quán vắc xin  .

Toàn văn văn bản như sau:

Các tin đã đưa ngày: