Quản lý danh mục

Công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng Family

14/10/2019

Ngày 11/10/2019, Sở Y tế có ra Công văn  số 1304/SYT-QLHNYD về việc công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng Family.

Toàn văn văn bản như sau:

Ban BTT CTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: