Quản lý danh mục

Công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin

26/09/2019

Ngày 26/9/2019, Sở Y tế có ra Công văn  số 1202/SYT-QLHNYD về việc công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quán vắc xin  .

Toàn văn văn bản như sau:

 

Ban BTCTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: