Quản lý danh mục

Tiếp nhận thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

23/09/2019

Ngày 23/9/2019, Sở Y tế có ra Công văn  số 1183/SYT-QLHNYD về việc tiếp nhận thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ.

Toàn văn văn bản như sau:

 
Các tin đã đưa ngày: