Quản lý danh mục

Cổ động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

15/05/2019

Sáng ngày 15/5/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền cổ động chương trình “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019”. Đoàn tuyên truyền gồm có 1 ô tô treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh tuyên truyền và 23 người đi xe máy gắn cờ đuôi nheo diễu hành trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư, khu công nghiệp Khai Quang trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Nội dung thông điệp tuyên truyền tập trung về: tăng cường đẩy mạnh phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; bảo vệ an toàn cho người lao động tránh khỏi những ảnh hưởng của yếu tố nguy hiểm có hại và tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm đảo sức khỏe cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; người lao động cần chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, cần nâng cao ý thức chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; trang bị, trau dồi các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn,...

Hoạt động tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ người dân. Qua đó, giúp người dân, người lao động có nhận thức sâu sắc hơn về công tác an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

                                                                                                                                           Văn Toản – Khánh Huyền

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: