Thỏa thuận khung các gói thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

03/04/2019

Thỏa thuận khung các gói thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế Vĩnh Phúc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

 

 

 

Ban BT CTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: