Tài liệu ôn tập xét tuyển bác sĩ năm 2018

08/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 19/11/2018 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc xét tuyển bác sĩ năm 2018.

Sở Y tế đăng tải văn bản ôn tập xét tuyển bác sĩ như sau:

( Theo file đính kèm)

Các tin đã đưa ngày: