Thông báo lịch hướng dẫn nội dung và tổ chức phỏng vấn xét tuyển Bác sĩ năm 2018

26/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 19/11/2018 về việc xét tuyển Bác sĩ năm 2018. Đối tượng Sở Y tế xét tuyển gồm: (1) Bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/07/2008 của HĐND tỉnh đã tốt nghiệp năm 2018; (2) Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo và hưởng ngân sách của tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-SYT ngày 19/12/2018 của Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng xét tuyển Bác sĩ năm 2018.

Hội đồng xét tuyển Bác sĩ năm 2018 thông báo lịch hướng dẫn nội dung và tổ chức phỏng vấn xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau:

          1. Thời gian:

          - Hướng dẫn nội dung phỏng vấn: Từ 8h00 phút, thứ 5, ngày 03/01/2019.

          - Tổ chức phỏng vấn: Thứ 5, ngày 17/01/2019.

          + Hội đồng xét tuyển họp: Từ 6h30 phút – 7h30 phút.

          + Tiến hành xét tuyển: Từ 7h30 phút - 17h00 phút.

          2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 và tầng 4 Sở Y tế, địa chỉ: Số 12, đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

          Hội đồng xét tuyển Bác sĩ năm 2018 trân trọng thông báo đến các đơn vị và thí sinh tham dự xét tuyển./.

Ban BTCTT ĐT SYT

Các tin đã đưa ngày: