Thông báo xét tuyển Bác sĩ năm 2018

19/11/2018

Ngày 19/11/2018, Sở Y tế có ra Thông báo về việc xét tuyển bác sỹ năm 2018. Nội dung thông báo như sau:

1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

- Bác sĩ chính quy hệ đào tạo 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Bác sĩ tốt nghiệp năm 2018 thuộc diện được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Đối tượng dự tuyển là Bác sĩ được tỉnh cử đi đào tạo và nhận hỗ trợ theo Quyết định số 57/2008/QĐ-UB ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh: 18 chỉ tiêu bao gồm: 15 bác sĩ đa khoa, 2 bác sĩ Răng hàm mặt, 1 bác sĩ Y học dự phòng.

- Đối tượng dự tuyển là Bác sĩ đào tạo hệ 6 năm, tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không thuộc diện tỉnh cử đi đào tạo và hưởng ngân sách của  tỉnh: 120 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần ( trong giờ hành chính) từ ngày 19/11/2018 đến 11 giờ 30 phút ngày 19/12/2018 tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

 Hồ sơ xét tuyển không bán, mẫu hồ sơ công khai trên Website của Sở Y tế.

      Mọi chi tiết niêm yết tại Sở Y tế và địa chỉ: www.soyt.vinhphuc.gov.vn

Ban BTCTT ĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: