Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cở sở khám, chữa bệnh tuyến trên về hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới năm 2018

10/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-SYT của Sở Y tế ngày 01/10/2018, Sở Y tế sẽ cử 14 Bác sỹ, kĩ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn cần hỗ trợ, luân phiên từ các cơ sở y tế tuyến trên về giúp đỡ các cơ sở y tế tuyến dưới. Thời gian luân phiên là 6 tháng bắt đầu từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/2019 ( thực hiện luân phiên 3 ngày/ 1 tuần).

Đối với tuyến huyện sẽ Cử 8 bác sĩ, kỹ thuật viên đang công tác tại 3 Bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Sản nhi về luân phiên hỗ trợ 8 Trung tâm y tế tuyến huyện, cụ thể như sau:

(1) Trung tâm Y tế huyện Tam Dương: Hỗ trợ 1 bác sĩ thuộc chuyên ngành: Ngoại khoa;

(2) Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên: Hỗ trợ 2 bác sĩ thuộc chuyên ngành: Nội khoa (Nội tim mạch; Nội tổng hợp);

(3) Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo: Hỗ trợ 2 bác sĩ thuộc chuyên ngành: Ngoại khoa (Chấn thương chỉnh hình);

(4) Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường: Hỗ trợ 2 bác sĩ thuộc chuyên ngành: Ngoại khoa;

(5) Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch: Hỗ trợ 1 bác sĩ chuyên ngành: Nội tổng hợp;

(6) Trung tâm Y tế huyện Sông Lô: Hỗ trợ 1 bác sĩ chuyên ngành: Sản phụ khoa;

(7) Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc: Hỗ trợ 1 bác sĩ chuyên ngành: Sản phụ khoa;

(8) Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên: Hỗ trợ 1 Kỹ thuật viên chuyên ngành: Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng.

Đối với tuyến xã sẽ Cử 6 bác sĩ đang công tác tại 3 Trung tâm Y tế tuyến huyện về về luân phiên hỗ trợ 6 Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn như sau:

(1) Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, cử 2 bác sĩ về luân phiên giúp đỡ 2 Trạm Y tế là: Trạm Y tế xã Thanh Trù; Trạm Y tế phường Hội Hợp.

(2) Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, cử 2 bác sĩ về luân phiên giúp đỡ 2 Trạm Y tế là: Trạm Y tế xã Quang Sơn; Trạm Y tế xã Xuân Lôi.

(3) Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, cử 2 bác sĩ về luân phiên giúp đỡ 2 Trạm Y tế là: Trạm Y tế xã Tân Lập; Trạm Y tế xã Tứ Yên.

Thực hiện công tác luân phiên như vậy sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến huyện, tuyến xã; giúp các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nâng cao chất khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn qua đó cũng góp phần giảm tải tình trạng quá tải cho các đơn vị y tế tuyến trên.

Ban BT CTTĐT Sở Y tế

 

Các tin đã đưa ngày: