Cho phép tiếp tục thực hiện khám sức khỏe và cấp Giấy khám sức khỏe

19/09/2018

Ngày 19/9/2018, Sở Y tế có ra văn bản số 1315/SYT-QLHNYD Về việc cho phép tiếp tục thực hiện khám sức khỏe và cấp Giấy khám sức khỏe cho Phòng khám Đa khoa Sinh Hậu.

Nội dung công văn như sau:

Ban BT CTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: