Hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

30/08/2018

Ngày 30/8/2018, Sở Y tế có ra Thông báo số 65/TB-SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Phùng Thị Nhung.

Toàn văn Thông báo như sau:

 

Ban BT CTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: