Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

03/08/2018

Chiều ngày 2/8/2018, Đảng ủy Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Sở Y tế cùng các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở; Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ các chi bộ,...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, những điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Từ đó, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động đảm bảo sát với yêu cầu của Nghị quyết, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình và ngành Y tế để tổ chức thực hiện đạt được hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập một số nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Trong đó tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết. Theo đó, kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cần được nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị. Từ đó sẽ ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa nội dung Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

                                                                      Khánh Huyền

                                                        (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật VP)

 

Các tin đã đưa ngày: