Quản lý danh mục

Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 và phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

14/07/2018

Ngày 14/7/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 và phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chức năng thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tại tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo công tác Y tế Quý II năm 2018. Trong 06 tháng đầu năm, công tác phòng chống dịch được Ngành quan tâm chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, với sự phối hợp của các địa phương, đoàn thể vì vậy, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Cơ cấu các bệnh truyền nhiễm ổn định. Số mắc các bệnh truyền nhiễm cơ bản giảm so với cùng kỳ 2017.

 Các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số - Y tế được triển khai đúng kế hoạch đề ra; duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại cộng đồng; duy trì công tác tuyên truyền vận động kế hoạch hóa gia đình, lồng ghép với thực hiện dịch vụ sức khỏe sinh sản tại cộng đồng; hoạt động khám và quản lý thai nghén, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh; bảo vệ sức khỏe tâm thần, phòng chống bệnh phong…

Bên cạnh đó, tăng cường cải cách hành chính ở tất cả các tuyến, các đơn vị, kết hợp với cơ quan BHXH tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho nhân dân, được dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số khám bệnh tại bệnh viện thuộc tỉnh quản lý: 722.609 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú: 108.226 lượt; công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch nội trú đạt 118%...

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Y tế đã trao đổi và giải đáp nhiều vấn đề quan trọng của Ngành như công tác phòng chống dịch bệnh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế; cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tại một số cơ sở y tế; công tác quyết toán bảo hiểm y tế… Đồng thời, triển khai công việc 6 tháng cuối năm như tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng. Duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - Y tế giai đoạn 2016-2020. Chủ động phòng, chống dich bệnh; kịp thời triển khai các giải pháp để kiềm chế các loại dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng, hạn chế thấp nhất số người tử vong. Duy trì hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng. Từng bước kiểm soát có hiệu quả các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường y tế, quản lý chất thải tại các cơ sở y tế, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn thương tích, giám sát chất lượng nước, vệ sinh môi trường cộng đồng. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng sáng kiến cải tiến vào chẩn đoán và điều trị bệnh. Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại để để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế các tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, đáp ứng các yêu cầu quản lý khám chữa bệnh, báo cáo và thanh quyết toán bảo hiểm y tế…
          Cũng trong ngày, các đại biểu đã nghe phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực dược; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 29/01/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 54-Tr/TU, số 49-CTR/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 2368/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 29/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị Quyết 20-NQ/TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 2936/KH-UBND ngày 29/4/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc....

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua; đổi mới công tác quản lý; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế. Trong thời gian tiếp theo toàn ngành sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thanh Lan

TT Kiểm soát bệnh tật

Các tin đã đưa ngày: