Quản lý danh mục

Sở Y tế tổ chức Hội nghị tự chủ tài chính của các đơn vị y tế công lập

13/07/2018

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định định của UBND tỉnh về tự chủ, ngày 13/7/2018  Sở Y tế tổ chức Hội nghị tự chủ tài chính của các đơn vị y tế công lập. Chủ trì là đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế, tham dự hội nghị có các lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ thuộc Sở Y tế quản lý.

Tại hội nghị, dự thảo Đề án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021 đã được trình bày và xin ý kiến hội nghị. Theo đó, nếu Đề án được phế duyệt và triển khai thì trong thời gian tới các đơn vị sự nghiệp sẽ được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động; Thực hiện chủ trương xã hội hoá trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước; Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp, Nhà nước vẫn quan tâm đầu tư để hoạt động sự nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm cho các đối tượng chính sách - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ theo quy định ngày càng tốt hơn.

Nếu được phê duyệt, sẽ tiến hành thực hiện tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động đối với 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, gồm: 05 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh là Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, Bệnh viện Sản – Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền; 01 đơn vị đào tạo: Trường Trung cấp y tế; 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Lập Thạch, Bình Xuyên, Sông Lô, Tam Đảo, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019, ổn định trong 3 năm 2019 đến 2021. Các đơn vị còn lại: tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động (gồm 05 đơn vị Bệnh viện Phục hồi chức năng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Kiểm nghiệm và 01 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động là Bệnh viện Tâm thần tỉnh).

Thanh Lan

Trung tâm KSBT tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: