Quản lý danh mục

Tài liệu Hướng dẫn triển khai Thông tư 15/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

10/07/2018

Thông tư 15/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm:

http://moh.gov.vn/news/Pages/TinKhacV2.aspx?ItemId=2139

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: