THÔNG BÁO: Danh sách trúng tuyển, kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và nộp các giấy tờ thực hiện chế độ ưu tiên tập sự.

13/06/2018

Ngày 12/6/2018, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ra Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc, nộp các giấy tờ thực hiện chế độ ưu tiên tập sự và danh sách công  nhận trúng tuyển.

1. Kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc

- Thí sinh đề nghị công nhận trúng tuyển viên chức năm 2018 - Thứ 6, ngày 22/6/2018 tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế, gồm: Bằng TN Thạc sĩ, CKI ( nếu có); Bằng TN bác sĩ; Chứng chỉ Tin học; Ngoại ngữ.

2. Nộp các giấy tờ thực hiện chế độ ưu tiên tập sự

- Yêu cầu gửi các giấy tờ thực hiện chế độ ưu tiên tập sự phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 25/6/2018; quá hạn trên thí sinh không gửi giấy tờ văn bản về Sở Y tế, coi như không có nguyện vọng và Sở Y tế thực hiện theo quy định.

- Các giấy tờ ưu tiên tập sự bao gồm:

   (1) Bản công chứng bằng Thạc sĩ, Chuyên khoa cấp I có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng ( nếu có).

   (2) Bản công chứng giấy tờ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ ( nếu có).

   (3) Trường hợp có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; trong thời gian công tác làm công việc chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng, yêu cầu nộp: Bản công chứng Sổ bảo hiểm xã hội và Hợp đồng lao động.

3. Danh sách bác sĩ đề nghị công nhận trúng tuyển dán tại bảng tin Văn phòng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị thực hiện các nội dung tại điểm 1,2 của thông báo này đúng thời gian quy định./.

Vĩnh Yên, ngày 12/6/2018

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: