Thông báo: Kết quả điểm xét tuyển Bác sĩ năm 2018.

12/06/2018

Ngày 12/6/2018 Sở Y tế ban hành Thông báo số 42/TB-SYT về việc thông báo Kết quả điểm xét tuyển Bác sĩ năm 2018. Nội dung toàn văn bản như sau:

 

BBT Cổng TTĐT Sở Y tế

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: