Tinh giản bộ máy và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc

14/05/2018

Ảnh cắt từ clip

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế trong toàn ngành. Đến nay, hệ thống y tế của tỉnh đã được tổ chức lại theo đúng quy định của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, y tế tuyến huyện chỉ còn một đầu mối là Trung tâm Y tế huyện thực hiện 2 chức năng là khám chữa bệnh, phòng bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện đang triển khai đưa nhiệm vụ công tác dân số về Trung tâm Y tế huyện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm y tế hệ dự phòng tuyến tỉnh. Các đơn vị sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, cán bộ, viên chức yên tâm công tác. Đến nay, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã tinh giản được 26 đầu mối, giảm 69 khoa phòng tại các đơn vị sự nghiệp sáp nhập, thực hiện tinh giản được 138 cán bộ viên chức.

Việc hợp nhất 6 trung tâm y tế có cùng chức năng quản lý về y tế dự phòng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thu gọn đầu mối cũng như để đáp ứng kịp thời những thay đổi về nhu cầu chăm sóc sức khỏe, mô hình bệnh tật, cơ chế hoạt động, quản lý, đầu tư, tài chính… và hội nhập quốc tế, giúp người dân được theo dõi sức khỏe bởi một đơn vị thống nhất.

Với tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc hiện nay đã tập trung được nguồn lực để phát triển gồm: cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người. Bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, giảm cán bộ hành chính, giảm số lượng bác sỹ trước đây làm quản lý để tập trung cho công tác chuyên môn, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ trong các cơ sở điều trị ở tuyến huyện.

Cùng với việc đổi mới nâng cao năng lực quản lý y tế, việc tổ chức lại các đơn vị y tế đã từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao tỷ lệ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến, giảm số người bệnh chuyển tuyến trên, giảm tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đường dẫn phóng sự cải cách hành chính trên kênh VTV1:

http://vtv.vn/video/cai-cach-hanh-chinh-tinh-gian-bo-may-va-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-298649.htm

 

Các tin đã đưa ngày: