Thông báo danh sách, số báo danh, lịch hướng dẫn nội dung, tổ chức phỏng vấn thí sinh dự thi xét tuyển Bác sĩ năm 2018

14/05/2018

Ngày 14/5/2018, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có Thông báo danh sách, số báo danh, lịch hướng dẫn nội dung, tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển bác sĩ năm 2018.

1. Thời gian:

- Tổ chức phỏng vấn: Thứ 5, ngày 07/6/2018.

+ Họp Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch: Từ 6h30 phút – 7h30 phút.

+ Tiến hành phỏng vấn: Thí sinh có mặt từ 7h00 phút, gọi thí sinh vào phỏng vấn từ 7h30 phút - 12h00 phút.

2. Địa điểm tổ chức phỏng vấn:

- Hội trường tầng 2, tầng 4 - Sở Y tế, số 12 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Danh sách, Số báo danh được niêm yết tại Bảng tin Văn phòng Sở Y tế.

3. Thí sinh tham dự phỏng vấn phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh để kiểm tra, đối chiếu.

Vĩnh Yên, ngày 07/6/2018

                                                                                                                 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Các tin đã đưa ngày: