Quản lý danh mục

Thông báo về việc điều chuyển Viên chức y tế trường học về Trạm Y tế

03/01/2018

THÔNG BÁO

Về việc điều chuyển Viên chức y tế trường học về Trạm Y tế

 

Mời các viên chức y tế Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện được điều chuyển về Trạm Y tế, đến phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế nhận quyết định tiếp nhận, phân công công tác, thời gian: Ngày 08/01/2018.

Do hồ sơ viên chức bàn giao từ các huyện về Sở Y tế còn thiếu nhiều giấy tờ gốc, Sở Y tế đề nghị các viên chức trên khi đến lấy quyết định nộp thêm các giấy tờ để bổ sung vào hồ sơ viên chức, cụ thể như sau:

  1. Quyết định tuyển dụng (bản chứng thực).
  2. Quyết định công nhận hết tập sự (bản chứng thực).
  3. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế (bản chứng thực).
  4. Quyết định lương hiện hưởng (bản chứng thực).

 

                                                                          PHÒNG TCCB SỞ Y TẾ

Các tin đã đưa ngày: