Công bố Danh sách người phát ngôn Sở Y tế

08/12/2017

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA SỞ Y TẾ

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

 

2. Chức vụ: Giám đốc

 

3. Số điện thoại di động: 0979.188.668

 

4. Số điện thoại cơ quan: 02113.862.562

 

5. Địa chỉ email người phát ngôn: haint@vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: