Thông báo kết quả điểm thi viên chức ngành y tế năm 2017

05/12/2017

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả điểm thi viên chức ngành Y tế năm 2017

      Hội đồng thi tuyển viên chức ngành Y tế đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đề nghị công nhận trúng tuyển nộp các giấy tờ liên quan (nếu có), để Sở Y tế báo cáo Sở Nội vụ xem xét công nhận trúng tuyển, chế độ lương, tập sự:   

1. Thí sinh thuộc diện: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị nộp các giấy tờ liên quan (bản chứng thực).

2. Thí sinh thuộc diện: Đã làm hợp đồng (có thời gian đóng BHXH bắt buộc) và công việc hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm được tuyển dụng. Đề nghị nộp các giấy tờ:

(1) Hợp đồng làm việc (bản chứng thực);

(2) Giấy xác nhận của cơ quan làm hợp đồng (theo mẫu);

(3) Bản chứng thực sổ BHXH.

  3. Trường hợp thí sinh dự tuyển chức danh viên chức hạng III (có trình độ đại học) nếu có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng yêu cầu nộp bản sao văn bằng trên về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.                                                                         

         Thời hạn nhận các giấy tờ trên đến ngày 11/12/2017, Sở Y tế không giải quyết các trường hợp nộp giấy tờ quá thời hạn trên./.

 

                                                                                                                  Vĩnh Phúc, ngày 05/12/2017

                                                                                                                           BAN TỔ CHỨC

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: