Quản lý danh mục

Kết luận của Sở Y tế về việc thanh tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên.

01/09/2017

Thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-SYT ngày 14/6/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc thanh tra cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 19/6/2017 đến ngày 16/7/2017, Đoàn thanh tra của Sở Y tế đã tiến hành thanh tra 17 cơ sở (05 phòng khám đa khoa, 11 phòng khám chuyên khoa, 01 cơ sở răng giả) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và 08 cơ sở (03 phòng khám đa khoa, 04 phòng khám chuyên khoa, 01 cơ sở dịch vụ răng giả) trên địa bàn thị xã Phúc Yên.

Tại thời điểm thanh tra, một số cơ sở đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác khám, chữa bệnh, như: Đã xuất trình đủ các giấy tờ pháp lý có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, nhân sự; sổ sách theo dõi hoạt động; cơ sở vật chất; các điều kiện vệ sinh môi trường, xử lý chất thải; các quy định về quy trình, kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn được phép thực hiện tại cơ sở...

Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn một số tồn tại sau: Biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động, nhân lực chưa đủ theo quy định, sổ sách theo dõi ghi chép không đầy đủ, không báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, chưa có danh mục thuốc chống sốc phản vệ, phương tiện cấp cứu còn thiếu…

Đoàn thanh tra đã lập biên bản, yêu cầu các cơ sở phải khắc phục ngay các tồn tại đã nêu và yêu cầu cơ sở vi phạm phải báo cáo giải trình bằng văn bản việc khắc phục các tồn tại kèm theo các bằng chứng về việc khắc phục các tồn tại. Qua xem xét đã Quyết định xử phạt 05 phòng khám đa khoa, 03 phòng khám chuyên khoa trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên với tổng số tiền là: 22.500.000 đồng; xử phạt 01 phòng khám đa khoa, 03 phòng khám chuyên khoa trên địa bàn thị xã Phúc Yên với tổng số tiền là: 8.900.000 đồng.

Tất cả các cơ sở được thanh tra đều có biên bản thanh tra để rút kinh nghiệm; các cơ sở bị xử phạt đều có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và chấp hành nộp phạt đầy đủ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc./.

BBT Cổng TTGTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: