Quản lý danh mục

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/08/2017

Ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn văn Chỉ thị như sau:

Số liệu Báo cáo tình hình dịch Sốt xuất huyết ngày 17/8/2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: