Quản lý danh mục

Thông báo: Điều chỉnh lùi thời gian hết hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức y tế năm 2017

08/08/2017

Ngày 08/8/2017 Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc ký ban hành Văn bản số 32/TB-SYT về việc Lùi thời gian hết hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức y tế năm 2017, từ 17h00 ngày 08/08/2017 đến 17h00 ngày 31/8/2017.

Toàn văn Văn bản tại Văn bản đính kèm:

Các tin đã đưa ngày: