Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

24/07/2017

Ngày 21/7/2017, tại Sở Y tế Vĩnh Phúc, Trưởng Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Đài PT - TH Tỉnh, Vườn Quốc gia Tam Đảo và Ban thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Đ.c Đỗ Văn Doanh, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị

Ngay từ đầu năm, Khối Thi đua Văn hóa - xã hội đã triển khai hội nghị ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua với chủ đề “đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, bảng chấm điểm của khối thi đua làm cơ sở để thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở từng lĩnh vực; toàn bộ các đơn vị thành viên trong Khối đều phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng công tác văn hóa - thể thao, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được nâng cao; các chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm thường xuyên; từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng và đạt được những kết quả khả quan...

Đồng thời, các đơn vị trong khối đã quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai đăng ký giao ước thi đua, đồng thời phát động nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua, khen thưởng của Khối vẫn còn một số hạn chế như: công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được nhiều; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng chưa triệt để.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức về nguồn, giao lưu văn nghệ, thể thao của Khối; phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017./.

 

Thanh Sơn – Văn Toản

         Trung tâm TT - GDSK

Các tin đã đưa ngày: