Tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn

12/07/2017

Ngày 4/7/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BYT về tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Theo đó, 5 nội dung quan trọng Bộ trưởng yêu cầu các Sở Y tế nghiêm túc thực hiện:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý.

2. Tăng cường qun lý người hành ngh thông qua việc đăng ký hành nghề, bo đảm tất cả người hành nghề phải được cấp chứng chỉ hành nghề và hành nghề đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

3. Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại các cơ sở này đ người dân tiện tìm hiểu thông tin trước khi khám bệnh, chữa bệnh.

4. Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn công khai trên trang thông tin điện tử của  sở (nếu có) và tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thông tin sau: Giấy phép hoạt động bao gồm phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động; danh sách, văn bằng chuyên môn và phạm vi hoạt động chuyên môn của người chịu trách nhiệm chuyên môn và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tên và địa chỉ  quan quản lý nhà nước trực tiếp để người dân biết và phản ánh khi có sai phạm.

5. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, x lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Dưới đây là toàn văn của Chỉ thị (đính kèm)

 

 

Nguồn: BBT Cổng TTGTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: