Sở Y tế Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị y tế trong ngành.

16/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 25/5/2017 của Sở Y tế về việc Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị y tế. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng dụng CNTT, CCHC, VTLT của các đơn vị; phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT, CCHC, VTLT của các đơn vị y tế trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, PGĐ Sở Y tế cùng đoàn kiểm tra làm việc tại Bệnh viện YHCT

Từ ngày 06/06 đến ngày14/06/2017, Đoàn Kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với 06 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh. Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động KCB, cải cách hành chính và văn thư lưu trữ.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Các đơn vị đều có Phòng hoặc Tổ CNTT, số lượng và trình độ đội ngũ cán bộ CNTT cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hạ tầng CNTT cơ bản đảm bảo để triển khai các ứng dụng CNTT, các đơn vị đều có Trang thông tin điện tử.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh đã triển khai Phần mềm quản lý KCB và thanh toán BHYT, với nhiều phân hệ: Viện phí/BHYT, Xét nghiệm (LIS), CĐHA (RIS/PACS), Dược … Các đơn vị đã thường xuyên đẩy dữ liệu KCB BHYT lên Cổng Giám định BHYT và hiện tại có thể triển khai được công tác giám định dữ liệu điện tử KCB BHYT để thanh quyết toán hồ sơ KCB BHYT với cơ quan BHXH tỉnh.

Về công tác cải cách hành chính: Các đơn vị đã quan tâm sát sao trong công tác cải cách hành chính nhằm đạt được sự hài lòng của người bệnh và người dân.

Về công tác văn thư lưu trữ: Các đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Đồng thời các đơn vị đã tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản đi đến và lưu trữ hồ sơ.

Qua kiểm tra Đoàn Kiểm tra đã nhắc nhở Lãnh đạo các đơn vị tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành công tác KCB, cải cách hành chính và VTLT. Đồng thời khắc phục một số những tồn tại, hạn chế, như: bổ sung thêm đội ngũ cán bộ làm CNTT, hoàn thiện các Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống mạng máy tính, các thiết bị CNTT và bảo đảm an toàn an ninh thông tin hệ thống CNTT, triển khai phần mềm Quản lý và điều hành văn bản, tăng số lượng tin bài trên Trang Thông tin điện tử, cập nhật Phần mềm quản lý KCB; triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đồng thời phải thường xuyên, liên tục việc kết xuất và trích chuyển dữ liệu KCB BHYT lên Cổng Giám định BHYT của cơ quan BHXH, Cổng dữ liệu của Bộ Y tế ngay sau khi bệnh nhân ra viện./.

Ban Biên tập Cổng TTGTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: