Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/05/2020)

Ngày 12/5/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Bí thư Đảng bộ bộ phận, đồng chí Đặng Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; cùng 130 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận.
Các tin đã đưa ngày: