Đoàn Thanh niên Sở Y tế Vĩnh Phúc - Viettel Vĩnh Phúc chung tay vì sức khỏe cộng đồng (21/03/2018)

Đoàn Thanh niên Sở Y tế Vĩnh Phúc - Viettel Vĩnh Phúc chung tay vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà tình nguyện tháng 3/2018 cho người có công, người nghèo, người già cô đơn tại xã Tân Lập và xã Quang Yên, huyện Sông Lô

Thông tư 54/2017/TT-BYT về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (02/02/2018)

Theo đó, Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 08 nhóm tiêu chí về: Hạ tầng, phần mềm quản lý điều hành, HIS, RIS- PACS, LIS, phi chức năng, bảo mật và an toàn thông tin, EMR được quy định tại Phụ lục I Thông tư này. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/02/2018. Thông tư quy định trách nhiệm của lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh về xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin:
Các tin đã đưa ngày: