Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2020
(Từ ngày: 20/01/2020 - Đến ngày: 26/01/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 20/01/2020
Thứ ba 21/01/2020
Thứ tư 22/01/2020
Thứ năm 23/01/2020
Thứ sáu 24/01/2020
Thứ bảy 25/01/2020
Chủ nhật 26/01/2020