Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2021
(Từ ngày: 20/09/2021 - Đến ngày: 26/09/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 20/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Thứ ba 21/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Thứ tư 22/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Thứ năm 23/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Thứ sáu 24/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Thứ bảy 25/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD
Chủ nhật 26/09/2021
07h - 17hTrung tâm Y tế huyện Sông LôĐ/c. Nguyễn Khắc Lập - PGĐ Sở Y tế, phòng NVYD, phòng QLHNYD