Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2020
(Từ ngày: 23/11/2020 - Đến ngày: 29/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 23/11/2020
Thứ ba 24/11/2020
Thứ tư 25/11/2020
Thứ năm 26/11/2020
Thứ sáu 27/11/2020
Thứ bảy 28/11/2020
Chủ nhật 29/11/2020