Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 15 năm 2020
(Từ ngày: 06/04/2020 - Đến ngày: 12/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 06/04/2020
Thứ ba 07/04/2020
Thứ tư 08/04/2020
Thứ năm 09/04/2020
Thứ sáu 10/04/2020
Thứ bảy 11/04/2020
Chủ nhật 12/04/2020