Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 27 năm 2020
(Từ ngày: 29/06/2020 - Đến ngày: 05/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 29/06/2020
Thứ ba 30/06/2020
Thứ tư 01/07/2020
Thứ năm 02/07/2020
Thứ sáu 03/07/2020
Thứ bảy 04/07/2020
Chủ nhật 05/07/2020