Danhsachcauhoi: hỏi về chứng chỉ hành nghề

Title: hỏi về chứng chỉ hành nghề
HDNguoiHoi: hoàng lan
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Khám chữa bệnh
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: 12 -liên bảo- vĩnh yên- vĩnh phúc
HDDienThoai: 0868080811
HDEmail: thaohoang19390@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 5/31/2018
HDNoiDung: Cháu đượ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội khoa tháng 9/2017 tại vĩnh phúc. Cháu đã chấm dứt hợp đồng lao động với bệnh viện cũ tháng 1/2018 nhưng không được trả lại chứng chỉ hành nghề. Vậy bây giờ cháu có được xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hay không. Hiện nay cháu đã có chứng chỉ định hướng da liễu và muốn làm chứng chỉ hành nghề bổ sung cháu cần có những điều kiện và thủ tục nào. Cháu có thể xin thu hồi chứng chỉ hành nghề nội khoa và làm hồ sơ mới để cấp chứng chỉ hành nghề da liễu không. Nếu không nộp chứng chỉ hành nghề cũ việc thu hồi có hiệu lực không ạ. Cháu xin cảm ơn
Approval Status: Approved

Created at 5/31/2018 1:13 AM by
Last modified at 6/1/2018 9:21 AM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)