Danhsachcauhoi: Hỏi về làm chứng chỉ hành nghề

Title: Hỏi về làm chứng chỉ hành nghề
HDNguoiHoi: Trần Hà
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Số 517-A4 khu chung cư bảo quân- khai quang- vĩnh yên
HDDienThoai: 01657789121
HDEmail: Cm0304@yahoo.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 5/8/2018
HDNoiDung: Em muốn hỏi về làm chứng chỉ hành nghề!! Em tốt nghiệp Y học cổ truyền hệ chính quy đại học y hà nội, nhưng em làm việc trong chuyên ngành nội khoa tại Bệnh Viện ở vĩnh phúc 3 năm, và có chứng chỉ định hướng nội. Em muốn hỏi em có làm được chứng chỉ hành nghề nội khoa không ạ? Xin chân thành cảm ơn anh chị!!
Approval Status: Approved

Created at 5/8/2018 9:41 AM by
Last modified at 5/10/2018 10:01 AM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)