Danhsachcauhoi: Thi tuyển viên chức

Title: Thi tuyển viên chức
HDNguoiHoi: phạm Hải Đăng
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: lập thạch - vĩnh phúc
HDDienThoai: 0977181588
HDEmail: Hohaidang94@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 4/13/2017
HDNoiDung: Cho em hỏi năm 2017 tỉnh mình có thi tuyển công chức, viên chức ngành y tế không. Mà có thì thi những bộ phận nào ạ. Em cảm ơn
Approval Status: Approved

Created at 4/13/2017 7:34 AM by
Last modified at 4/14/2017 7:08 AM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)