Danhsachcauhoi: Phản ánh về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Title: Phản ánh về thủ tục khám chữa bệnh BHYT
HDNguoiHoi: Đỗ Văn Hiệp
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan:
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi:
HDDienThoai: 0983506855
HDEmail: hiepvp84@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 2/28/2017
HDNoiDung: Kính gửi sở y tế Vĩnh phúc
Tôi xin phản ánh một vấn đề về thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh BHYT như sau:
Tôi có 1 cháu nhỏ, cháu sinh năm 2012 và được cấp thẻ BHYT miễn phí đến tháng 12/2018.
Hôm nay cháu có bệnh phải đến trung tâm y tế thành phố Vĩnh yên để thăm khám, có mang theo thẻ BHYT. Nhưng khi đăng ký thăm khám thì nhân viên trung tâm y tế thông báo là thẻ của cháu không có mã vạch nên không khám BHYT được mà phải khám theo diện thu phí. Thẻ BHYT của cháu được cấp từ tháng 12/2012 (5 năm) nên không có mã vạch, nhưng vẫn còn hiệu lực khám chữa bệnh.
Vậy tôi xin hỏi các cơ quan chức năng của Bộ y tế:
- Việc từ chối thăm khám BHYT của trung tâm y tế trên có đúng các quy định của pháp luật, luật y tế hiện hành không?
- Nếu có quy định về mã vạch, thì quy định trên do Bộ y tế ban hành hay do các cơ sở y tế có quyền tự đưa ra quy định trên? Và quy định trên có được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân thực hiện không?
Approval Status: Approved

Created at 2/28/2017 11:46 AM by
Last modified at 4/25/2017 4:46 PM by So Y te

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)