Danhsachcauhoi: https://bep365.vn

Title: https://bep365.vn
HDNguoiHoi: https://bephoangcuong.com
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: http://mayphunsonwagner.vn/
HDDanhMuc: Hành chính
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: số 598, đường Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
HDDienThoai: 01689994855
HDEmail: nguyennhung070790@gmail.com
HDHienThi: Yes
HDNgayHoi: 1/21/2016
HDNoiDung: Xin chào các anh/chị sở y tế vĩnh phúc. Em có thắc mắc xin được giải đáp như sau. Do mẹ em có nhu cầu mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại phường. Nhưng khi mẹ em liên hệ với y tế ở phường thì được biết muốn mua bảo hiểm thì phải mua cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu không mua đủ thì bảo hiểm phường sẽ không bán cho mẹ em. Em có tìm hiểu về bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, em có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan em đang công tác và làm việc. Có photo sổ bảo hiểm để mẹ em mang theo khi đi mua bảo hiểm để không phải mua bảo hiểm cho em nữa và được cán bộ y tế phường trả lời là em không tham gia bảo hiểm y tế? trong khi đó bảo hiểm xã hội em tham gia bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Vậy sở y tế cho em hỏi em phải trả lời cán bộ y tế phường bắt buộc mẹ em phải mua bảo hiểm y tế cho em là đúng hay sai? em xin cảm ơn!
Approval Status: Pending

Created at 1/21/2016 8:14 AM by
Last modified at 9/19/2020 10:07 AM by

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)