Chi tiết câu hỏi » Hành chính

thi viên chức

Em năm nay tốt nghiệp đại học Y. Em muốn hỏi tỉnh có kế hoạch thi tuyển viên chức bác sĩ trong thời gian tới không?

Gửi bởi Phan Hải Long Ngày 14/06/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Tuyển Viên chức y tế năm 2019

Hiện Sở Y tế đang xây dựng Kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2019 trình UBND tỉnh. Dự kiến quý IV/2019 sẽ tuyển dụng Bác sĩ khi được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch. Trân trọng thông báo!

Trả lời bởi Phòng TCCB Ngày 17/06/2019