Xin hỏi cấp chứng chỉ hành nghề y

Kính chào phòng quản lý hành nghề y .Tôi có câu hỏi xin được phòng tư vấn giúp .Câu hỏi như sau :Tôi hiện đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do sở y tế Hà Nội cấp .Nay tôi đã nghỉ việc và bây giờ tôi muốn xin cấp bổ sung phạm vi hành nghề y (hộ khẩu của tôi là ở Vĩnh Phúc )thì tôi phải nộp hồ sơ tại sở y tế Vĩnh Phúc hay tại Hà Nội .Theo thông tư 41/2015 byt sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 41/2011byt thì tôi phải xin cấp ở Vĩnh Phúc ?Tôi xin cảm ơn !

Gửi bởi NGUYÊN THỊ HUYỀN Ngày 10/07/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Bổ sung phạm vi hành nghề y

Căn cứ Điều 7, Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015, trường hợp công dân hỏi có 03 phương án giải quyết như sau:

Phương án 1. Nếu công dân hiện đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội, thì công dân đăng ký cấp bổ sung phạm vi chuyên môn tại Sở Y tế Hà Nội; nơi công dân được cấp Chứng chỉ hành nghề.

 Phương án 2. Nếu công dân hiện đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khác không phải là Hà Nội, thì công dân đăng ký cấp bổ sung phạm vi chuyên môn tại Sở Y tế có thẩm quyền quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi công dân đang thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Phương án 3. Nếu công dân hiện không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ địa phương nào, thì công dân đăng ký cấp bổ sung phạm vi chuyên môn với Sở Y tế nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.

Công dân căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, lựa trọn 01 trong 03 phương án trên để bổ sung phạm vi chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề của mình. Hồ sơ xin bổ sung phạm vi chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề, công dân liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ.

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 11/07/2016