Hỏi về chế dộ BHYT

cho phép tôi được hỏi thuốc tép trong điều trị lao có nằm trong danh mục thuốc BHYT không

Gửi bởi vũ thị hồng hiền Ngày 20/04/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Danh mục thuốc BHYT

 Trước hết xin cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi về Cổng TTGTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Câu hỏi của bạn chưa rõ ràng cho lắm, đề nghị bạn cho chúng tôi biết tên chủng loại thuốc và hoạt chất thuốc bạn đã sử dụng thì chúng tôi mới có thể trả lời chính xác cho bạn được.

Trả lời bởi Phòng Nghiệp vụ Dược Ngày 21/04/2016