Lãnh đạo Sở

01/11/2017

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải


Điện thoại: 0211.3656179, email: haint@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo và quản lý chung của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế và Pháp luật về hoạt động của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính; Đầu tư phát triển hạ tầng, trang thiết bị y tế; Bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước về y tế, thanh tra; Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; Phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác dược- vật tư y tế, công tác hành nghề dược; Công tác y tế dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh; Các chương trình mục tiêu về y tế của các đơn vị y tế được phân công; Công tác của các Trung tâm y tế tuyến tỉnh được giao; Lĩnh vực hành nghề y; Công tác dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

Phụ trách các đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường,  Trung tâm y tế các huyện, thành, thị.


Phó Giám đốc:  Đặng Quang Thanh


Điện thoại: 0211.3845169, email: thanhdq@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác khám chữa bệnh các đơn vị y tế công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã; Công tác khám chữa bênh bảo hiểm y tế; Công tác đào tạo; Công tác nghiên cứu khoa học.

Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng; Bệnh viện Tâm Thần; Trường Trung cấp y tế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong


Điện thoại: 0211.                 , email: phongnv6@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực:  An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng ISO; Chương trình mục tiêu của các đơn vị y tế được phân công; công tác giám định y khoa, giám định pháp y; Công tác quân dân y kết hợp; Công tác an toàn giao thông; Công tác của các hội nghề nghiệp có liên quan đến y tế.

Phụ trách các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; Bệnh viện dã chiến;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Các tin đã đưa ngày: