Lãnh đạo Sở

30/09/2021

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

 

1. Giám đốc: Lê Hồng Trung

Điện thoại: 0211.3861593, email: trunglh@vinhphuc.gov.vn

a) Chỉ đạo điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động của Sở Y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước về y tế, nội chính, kiểm tra Đảng; thực hiện chính sách pháp luật; là người phát ngôn của Sở Y tế, xử lý thông tin báo chí;

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực;

- Công tác Văn hóa công sở và đạo đức công vụ;

- Công tác cán bộ, kế hoạch tài chính;

- Công tác Thanh tra;

- Công tác thi đua khen thưởng của ngành y tế;

- Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế;

- Cơ chế tự chủ và xã hội hóa trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện;

- Công tác Dược – Vật tư y tế;

- Công tác Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo về công tác Quân sự quốc phòng, kết hợp quân dân y của tỉnh;

- Công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19: Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành y tế;

c) Phụ trách các chương trình, đề án, dự án và xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế được UBND tỉnh phân công là đầu mối.

d) Phụ trách các phòng và đơn vị:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở: Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc;

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên;

- Bệnh viện Sản Nhi;

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

e) Phối hợp và lãnh chỉ đạo các Hội nghề nghiệp về y tế trên địa bàn tỉnh.

 

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Lập

Điện thoại: 0211.3845169, email: lapnk@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở Y tế phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Các lĩnh vực:

- Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác khám chữa, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, chuyển tuyến trong khám bệnh chữa bệnh;

- Công tác tổng hợp, thống kê báo cáo, số liệu của hệ khám, chữa bệnh;

- Công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh và quản lý chất lượng xét nghiệm bệnh viện;

- Hệ thống báo cáo sự cố y khoa;

- Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học và khoa học công nghệ;

- Công tác luân phiên cán bộ, đào tạo chuyển giao kỹ thuật;

- Công tác Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng;

- Công tác Giám định Y khoa và Giám định pháp Y;

- Công tác Quản lý hành nghề y, dược;

- Cải cách hành chính, quản lý chất lượng ISO;

- Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, thông tin truyền thông;

- Phòng chống thiên tai, thảm họa, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, an toàn giao thông;

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác Quân sự quốc phòng, kết hợp quân dân y của tỉnh;

- Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

- Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

- Tham gia giúp Giám đốc Sở về lĩnh vực Dược - Vật tư y tế: Công tác dược trong bệnh viện; Sử dụng thuốc an toàn hợp lý, hiệu quả trong các cơ sở khám chữa bệnh; Phòng chống kháng thuốc;

- Tham gia giúp Giám đốc Sở công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản khi được phân công;

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bệnh viện Dã chiến, Cơ sở điều trị điều trị COVID-19 tỉnh, huyện;

- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành y tế;

- Công tác Mặt trận tổ quốc, Công đoàn, Nữ công, Hội cựu chiến binh và Người cao tuổi.

b) Tham gia giúp Giám đốc Sở thực hiện các chương trình, đề án, dự án và xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế được UBND tỉnh phân công là đầu mối.

c) Phụ trách các phòng và đơn vị:

- Phòng Nghiệp vụ y dược (lĩnh vực khám chữa bệnh); Phòng Quản lý hành nghề y dược;

- Bệnh viện Y Dược cổ truyền;

- Bệnh viện Phục hồi chức năng;

- Bệnh viện Tâm thần;

- Bệnh viện Giao thông vận tải;

- Bệnh viện Dã chiến;

- Trung tâm Giám định Y khoa;

- Trung tâm Pháp Y;

- 9 Trung tâm Y tế huyện, thành phố (lĩnh vực Khám chữa bệnh).

d) Tham gia giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước đối với các hội nghề nghiệp: Hội Y Dược học, Hội Đông Y, Hội Châm cứu, Hội Điều dưỡng và Câu Lạc bộ thầy thuốc trẻ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

3. Phó Giám đốc: Đặng Văn Hải

Điện thoại:  0211.3656179                                   , Email: haidv4@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở Y tế phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Các lĩnh vực:

- Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác y tế Dự phòng, phòng chống dịch bệnh các tuyến tỉnh, huyện, xã;

- Chương trình, dự án về y tế - dân số, giai đoạn 2021-2025;

- Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Y tế tuyến xã; Bác sĩ gia đình; Quản lý sức khỏe toàn dân; Hồ sơ sức khỏe cá nhân; Chuẩn Quốc gia về y tế xã; Xây dựng nông thôn mới; 

- Công tác An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;

- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn y tế đơn vị khối Dự phòng;

- Tham gia giúp Giám đốc Sở các giải pháp đột phá về công tác phòng, chống dịch bệnh hằng năm và các dịch bệnh mới nổi;

- Tham gia giúp Giám đốc Sở về công tác Dược - Vật tư y tế; công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế khi được phân công;

- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành y tế;

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ sở cách ly COVID-19 tỉnh, huyện;

- Công tác Tuyên giáo; Dân vận, Dân tộc và tôn giáo; Hội Nông dân; Đoàn thành niên; Công tác bảo trợ xã hội; Công tác gia đình; Giáo dục và chăm sóc trẻ em.

b) Tham gia giúp Giám đốc Sở thực hiện các chương trình, đề án, dự án và xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế được UBND tỉnh phân công là đầu mối.

c) Phụ trách các phòng và đơn vị:

-  Phòng Nghiệp vụ y dược (lĩnh vực Dự phòng);

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố (lĩnh vực Dự phòng);

- 136 Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.

d) Tham gia giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước đối với các hội nghề nghiệp: Hội Chữ thập đỏ; Hội Tâm năng dưỡng sinh và phục hồi sức khỏe.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Các tin đã đưa ngày: