Lãnh đạo Sở

01/04/2019

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải


Điện thoại: 0211.3656179, email: haint@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo và quản lý chung công tác của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; đầu tư phát triển, trang thiết bị y tế; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước về y tế; thanh tra; bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác dược - vật tư y tế, công tác hành nghề dược.

Phụ trách các đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Kiểm nghiệm.


Phó Giám đốc:  Nguyễn Khắc Lập


Điện thoại: 0211.3845169, email: lapnk@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác y tế cơ sở; công tác đào tạo; công tác giám định y khoa; công tác giám định pháp y; công tác hành nghề y; công tác nghiên cứu khoa học.

Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Tâm thần; Trường Trung cấp y tế; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong


Điện thoại: 0211.                                        , email: phongnv6@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác y tế dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh; chương trình mục tiêu về y tế - dân số; công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng ISO; công tác dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt; công tác quân dân y kết hợp; công tác an toàn giao thông; công tác của các hội nghề nghiệp có liên quan đến y tế.

Phụ trách các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - CDC); Bệnh viện dã chiến.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Các tin đã đưa ngày: