Lãnh đạo Sở

19/07/2021

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

 

1. Phó Giám đốc phụ trách: Lê Hồng Trung

Điện thoại: 0211.3861593, email: trunglh@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo và quản lý chung công tác của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chịu trách nhiệm là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành y tế: Có Quyết định phân công riêng.

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; đầu tư phát triển, trang thiết bị y tế; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước về y tế; công tác thanh tra; bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác Dược – Vật tư thiết bị y tế.

Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

 

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: 0211.3656179                      , email: phongnv6@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính; công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; công tác an toàn giao thông; công tác hành nghề y dược tư nhân; công tác của các Hội nghề nghiệp có liên quan.

Phụ trách đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Y tế, Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

3. Phó Giám đốc:  Nguyễn Khắc Lập

Điện thoại: 0211.3845169, email: lapnk@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện; công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng ISO; công tác quân sự quốc phòng, kết hợp quân dân y; công tác Giám định y khoa; công tác Pháp y; công tác đoàn thể; công tác của các Hội nghề nghiệp có liên quan.

Chịu trách nhiệm là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành y tế: Có Quyết định phân công riêng.

Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Tâm thần; Bệnh viện Dã chiến; Bệnh viện Giao thông vận tải; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Pháp Y.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.


4. Phó Giám đốc: Đặng Văn Hải

Điện thoại:                                     , Email: haidv4@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác y tế dự phòng; Chương trình mục tiêu về y tế - dân số; công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Y tế tuyến xã, quản lý sức khỏe toàn dân, bác sĩ gia đình; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; công tác của các Hội nghề nghiệp có liên quan.

Chịu trách nhiệm là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành y tế: Có Quyết định phân công riêng.

Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Trung tâm CDC); Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Các tin đã đưa ngày: