Phòng Y tế huyện, thành, thị

27/09/2014

Phòng Y tế huyện, thành, thị

 

1. Phòng Y tế thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3.720706
 

Trưởng phòng: Kiều Thiết Thụ

 

 

2. Phòng Y tế thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3875.635
 

Trưởng phòng: Tô Mạnh Cường

 

 

3. Phòng Y tế huyện Vĩnh Tường
Điện thoại: 0211.3818581
 

Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thành

 

4. Phòng Y tế huyện Yên Lạc

Điện thoại: 0211.3812.035
 

Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm

 

 

5. Phòng Y tế huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3897.692
 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toàn

Phó phòng:

 

 

6. Phòng Y tế huyện Lập Thạch
Điện thoại:0211.3893072
 

Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng

Phó phòng:

 

 

7. Phòng Y tế huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.363.8446
 

Trưởng phòng: Lê Văn Xuân

Phó phòng:

 

 

8. Phòng Y tế huyện Bình Xuyên
Điện thoại:
 

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Đạo

Phó phòng:

 

 

9. Phòng Y tế huyện Tam Đảo

Điện thoại: 0211.389.6930
 

Trưởng phòng: 

Phó phòng:

 

Các tin đã đưa ngày: