Đơn vị y tế trực thuộc

01/02/2022

Các đơn vị trực thuộc

 

1.Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Điện thoại: 0211.3728564

Chi Cục trưởng: Trần Văn Chung

Phó Chi Cục trưởng: Tô Thái Bình

Phó Chi Cục trưởng: 

 

2. Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Điện thoại: 0211.3862463

Chi Cục trưởng: Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại: 0211.3860.068

Phó Chi Cục trưởng: Đào Anh Thái

Điện thoại:

3. Các đơn vị dự phòng và chuyên ngành tuyến tỉnh

3.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Điện thoại: 0211.3862646 

Giám đốc: Nguyễn Văn Trường
Điện thoại: 0211.3862852

Phó Giám đốc: Vũ Đức Tiến
Điện thoại: 0211.

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Điện thoại: 0211.

3.2. Trung tâm Kiểm nghiệm mỹ phẩm - thực phẩm

Điện thoại: 0211.3861376 

Giám đốc: Nguyễn Văn Long
Điện thoại: 0211.2251819

Phó Giám đốc: Phạm Đình Thảo

3.3. Trung tâm Giám định Y khoa  

Giám đốc: Viên Văn Sáu
Điện thoại: 0211.3843109 

Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Trung
Điện thoại: 0211.3843109 

Phó Giám đốc: Lê Xuân Khởi

Điện thoại: 0211.3

 

3.8. Trung tâm Pháp Y

Điện thoại: 0211.3840833

Giám đốc: Kim Văn Mừng

Phó Giám đốc: Nguyễn Anh Tuân

 

4. Các Bệnh viện tuyến tỉnh

4.1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Điện thoại: 0211.3861206- Cấp cứu: 115 hoặc 0211.3843102

Đường dây nóng (hotline): 0965.051.010

Giám đốc: Lê Văn Tịnh
Điện thoại: 0211.6250819

Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Thanh

Phó Giám đốc: Tô Quang Hưng

Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Huy

4.2. Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh

Điện thoại: 0211.3711489

Đường dây nóng (hotline): 0964.951.010

Giám đốc: Đỗ Trọng Cán

Điện thoại: 0211.3711488

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Ngọc

Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Thủy

Phó Giám đốc: Vũ Thị  Hảo

4.3. Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

Đường dây nóng (hotline): 0964.851.010

Giám đốc: Hoàng Văn Chiến
Điện thoại: 0211.3873999

Phó Giám đốc: Lê Anh Tiến

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng

Phó Giám đốc: Phùng Thị Thu Hà

4.4. Bệnh viện Phục hồi chức năng

Điện thoại: 0211.3861211 

Đường dây nóng (hotline): 0965.041.010

Giám đốc: Đoàn Thanh Bình
Điện thoại: 0211.3847207 

Phó Giám đốc: Trần Thị Thu Hà
Điện thoại: 0211.3840890 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lý
Điện thoại: 0211.3842145
 

4.5. Bệnh viện Y dược cổ truyền
Điện thoại: 0211.3861057

Đường dây nóng (hotline): 0964.941.010

Phó Giám đốc - Phụ trách: Nguyễn Văn Xuân
Điện thoại: 0211.3861386 

Phó Giám đốc: Nguyễn Vũ Úy
Điện thoại: 0211.3860174 

Phó Giám đốc: Ngô Thị Thu Hương
Điện thoại: 0211.

 

4.6. Bệnh viện Tâm thần
Điện thoại: 0211.2210363 

Đường dây nóng (hotline): 0965.031.010

Giám đốc: Nguyễn Khánh Hải
Điện thoại: 0211.3616689

Phó Giám đốc: Lê Văn Tuấn

 

5. Trung tâm y tế tuyến huyện

5.1. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

Điện thoại: 0211.3696.855

Đường dây nóng (hotline): 0965.021.010

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hoàn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám đốc: Kiều Đức Yên

 

5.2. Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3854.772

Giám đốc: Phạm Hồng Quân

Phó Giám đốc: Dương Văn Thức

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Trung

 

5.3. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường

Điện thoại: 0211.3823.584

Đường dây nóng (hotline): 

Giám đốc: Trương Bá Biên

Phó Giám đốc: Nguyễn Đắc Hợi

Phó Giám đốc: Lương Xuân Bảo

Phó Giám đốc: Cao Văn Dương


5.4. Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
Điện thoại: 0211.3852.791

Đường dây nóng (hotline):

Giám đốc: Nguyễn Trung Long

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phương


 5.5. Trung tâm Y tế huyện Tam Dương
Điện thoại: 0211.3897.588

Đường dây nóng (hotline): 0964.821.010

Giám đốc: Lâm Văn Sáu

Phó Giám đốc: Hà Minh Giám

Phó Giám đốc: Lê Thị Thu Thủy

 

 5.6. Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo
Điện thoại:

Đường dây nóng (hotline): 0964.831.010

Giám đốc: Nguyễn Đắc Ca

Phó Giám đốc: Hồ Sỹ Toàn

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Cường


5.7. Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Điện thoại: 0211.3899.442

Đường dây nóng (hotline): 0964.921.010

Giám đốc: Nguyễn Tuấn Minh

Phó Giám đốc: Trần Văn Huấn

Phó Giám đốc: Doãn Đức Toàn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Văn

 

5.8. Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch

Điện thoại: 0211.3830.591

Đường dây nóng (hotline): 0964.911.010

Giám đốc: Nguyễn Hải Châu

Phó Giám đốc : Nguyễn Văn Mạnh

Phó Giám đốc: Hà Thị Tâm

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Long 

 

5.9. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô
Điện thoại: 0211.3638.228 

Đường dây nóng (hotline): 0964.841.010

Giám đốc: Phan Kim Trọng

Phó Giám đốc: Vũ Hồng Quang

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc An

Phó Giám đốc: Trương Trung Văn

 

 

Các tin đã đưa ngày: