Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở

10/07/2017

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Văn phòng:

Điện thoại: 0211.3862562/0211.6250277

Chánh Văn phòng: Lê Anh Tiến

2. Thanh tra:

Điện thoại: 0211.3840806

Chánh Thanh tra: Bùi Trọng Thủy

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

Điện thoại: 0211.3840809

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Ninh

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Điện thoại: 0211.3721452

Trưởng phòng: Phùng Thị Thu Hà

5. Phòng Nghiệp vụ Y:

Điện thoại: 0211.3840810 

Trưởng phòng: Nguyễn Đắc Ca

6. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Điện thoại: 0211.3840808 

Trưởng phòng: Trần Văn Chung  

7. Phòng Quản lý hành nghề y dược

Điện thoại: 0211.3842287

Trưởng phòng: Lưu Thị Hồng Lê

8. Ban Quản lý dự án ĐTXDCT

Điện thoại:

Phó trưởng ban - Phụ trách: Nguyễn Ánh Dương

 

Các tin đã đưa ngày: