Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở

03/01/2022

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 0211.3862562

Chánh Văn phòng: Phạm Việt Hưng

Phó Chánh Văn phòng: Tô Thị Bích Liên

2. Thanh tra Sở

Điện thoại: 0211.3840806

Chánh Thanh tra: Bùi Trọng Thủy

Phó Chánh thanh tra: Ngô Hữu Vỵ

3. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 0211.3840809

Phó Trưởng phòng, phụ trách: Nguyễn Văn Cường

Phó phòng: 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: 0211.3721452

Trưởng phòng: Đào Văn Đăng

Phó phòng: Đỗ Thị Hồng Tươi

Phó phòng: Hà Quang Trung

5. Phòng Nghiệp vụ Y Dược

Điện thoại: 0211.3840810 

Phó phòng, phụ trách phòng: Trần Anh Tuấn

Điện thoại: 0211.3840808 

Phó phòng: Nguyễn Thị Kiều Anh

6. Phòng Quản lý hành nghề y dược

Điện thoại: 0211.3842287

Trưởng phòng: Lưu Thị Hồng Lê

Phó phòng: 

Các tin đã đưa ngày: