Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở

01/03/2018

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 0211.3862562/0211.6250277

Chánh Văn phòng: Đoàn Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng: Tô Thị Bích Liên

2. Thanh tra

Điện thoại: 0211.3840806

Chánh Thanh tra: Bùi Trọng Thủy

Phó Chánh thanh tra: Ngô Hữu Vỵ

3. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 0211.3840809

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Ninh

Phó phòng: Nguyễn Văn Cường

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: 0211.3721452

Trưởng phòng: Phùng Thị Thu Hà

Phó phòng: Trần Việt Hùng

5. Phòng Nghiệp vụ Y

Điện thoại: 0211.3840810 

Trưởng phòng: Nguyễn Đắc Ca

Phó phòng: Đào Văn Đăng

Phó phòng: Nguyễn Văn Trường

6. Phòng Nghiệp vụ Dược

Điện thoại: 0211.3840808 

Trưởng phòng: Trần Văn Chung  

Phó phòng: Nguyễn Thị Kiều Anh

7. Phòng Quản lý hành nghề y dược

Điện thoại: 0211.3842287

Trưởng phòng: Lưu Thị Hồng Lê

Phó phòng: Đinh Thanh Hảo

Các tin đã đưa ngày: